Prvních sedm červencových dní patří Chrudim loutkám


DSC_2961Loutková představení pro malé i velké diváky, semináře, dílny pro veřejnost, přednášky, koncerty a výstavy. To vše nabízí, od roku 1951 každoročně pořádaná Loutkářská Chrudim. Její 64. ročník začíná v úterý 30. června a končí v pondělí 7. července. V rámci letošního festivalu bude během sedmi dní ve sto třinácti představeních uvedeno čtyřicet tři inscenací. V rámci vzdělávacího programu se uskuteční čtrnáct praktických seminářů, tři odborné přednášky a každý den tři loutkářské dílny pro veřejnost.

 Chrudimskému svátku amatérského loutkového divadla předcházelo jedenáct postupových přehlídek, kterých se zúčastnilo devadesát šest amatérských loutkářských souborů z celé České republiky. Z těchto přehlídek vybraly odborné poroty a programová rada festivalu šestnáct nejzajímavějších inscenací do hlavního programu. Doplňkový a inspirativní program festivalu tvoří inscenace českých nezávislých a statutárních profesionálních divadel. Diváci uvidí například originální loutkové ztvárnění raně barokní opery Francesca Cavalliho La Calisto v podání souborů Collegium Marianum a Divadla Buchty a loutky, které propojuje loutkové divadlo s živými zpěváky nebo inscenaci Hygiena krve Divadla Líšeň z Brna, která je inspirovaná texty ze současných militantních neonacistických webů.

Ze zahraničních účastníků budou k vidění inscenace loutkářů ze Slovenska, Norska, Islandu a Jordánska. Uveden bude například klasický text lidových loutkářů Don Šajn v podání slovenského souboru Tyjátr nebo představení islandského loutkáře Bernda Ogrodnika Metamorphosis, které je společně s norsko-českou inscenací Na východ od slunce, na západ od měsíce součástí projektu „Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

„Festivalová představení a večerní diskuse veřejnosti s odbornou porotou nad viděnými inscenacemi nejsou jedinou součástí festivalu. Podstatnou část tvoří vzdělávací semináře, které vedou profesionální umělci a špičkoví odborníci, a kterých je letos otevřeno čtrnáct, z toho jeden jako celoroční vzdělávací kurz. Smyslem těchto seminářů je rozšiřování praktických dovedností i teoretických vědomostí aktivních loutkářů,“ upřesňuje odborný pracovník pro loutkářství Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a dramaturg festivalu Michal Drtina. „Mne i celý přípravný tým těší obrovský zájem o tyto semináře. Letos byla jejich kapacita naplněna měsíc před festivalem.“

Součástí programu Loutkářské Chrudimi je i bohatý doprovodný program, který kromě odborných přednášek o loutkovém divadle tvoří otevřené loutkářské a výtvarné dílny pro veřejnost, koncerty a výstavy. Aktuální program najdete na internetových stránkách festivalu www.loutkarska-chrudim.cz

 

Celostátní přehlídku amatérského loutkářství pořádají z pověření Ministerstva kultury České republiky NIPOS-ARTAMA, město Chrudim a Společnost amatérské divadlo a svět. Záštitu nad festivalem převzal Ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Finančně se na ní vedle ministerstva kultury podílí město Chrudim, Pardubický kraj, sponzoři i sami účastníci. Místním pořadatelem je Chrudimská beseda, kulturní zařízení města.