O projektu


Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky

V projektu se propojily čtyři subjekty profesionálního divadla z ČR (Divadlo ANPU, Buchty a loutky), Norska (Teater Innlandet) a Islandu (Bruduheimar – World of Puppets – Bernd Ogrodnik).

Základem celé spolupráce byla norská lidová pohádka Na východ od slunce a na západ od měsíce zaznamenaná norskými sběrateli Peterem Christenem Asbjørnsenem a Jørgenem Moem.

V rámci projektu byla nejprve nastudována inscenace určená dětskému publiku. Spolupracovali na ní tvůrčí tým divadla ANPU (režie B. Schenková, dramaturgie Z. Vojtíšková, scénografie B. Zichová, hudba J. Štromská) a norští herci Helena Klarén a Henrik Slåen  a muzikant Truls Hanemyr, které angažoval Teater Innlandet. Inscenaci pak zhlédli diváci jak v Čechách (v Liberci, v Praze a na festivalu Loutkářská Chrudim), tak v Norsku (v Hamaru, v Lillehammeru).

Na základě stejné předlohy, tedy lidové pohádky Na východ od slunce a na západ od měsíce, nastudoval svou inscenaci nazvanou Norská pohádka také známý soubor Buchty a loutky. Diváci v Praze, v Chrudimi, v Hamaru a v Lillehammeru tak měli možnost porovnat dva rozdílné loutkářské tvůrčí přístupy k jednomu příběhu. Dětští návštěvníci představení v Chrudimi se dokonce mohli zúčastnit tvůrčí dílny, která sloužila k průzkumu reakcí dětských diváků a k možnosti doprožít si příběh a zkusit si z papíru či plastu vytvořit jeden z klíčových momentů pohádky.

Aby se v projektu ukázala větší rozmanitost přístupů loutkového divadla, uskutečnil se v rámci festivalu Loutkářská Chrudim šestidenní workshop zpracovávající stejnou pohádku. Vedl ho mezinárodně uznávaný loutkář z Islandu Bernd Ogrodnik (Bruduheimar – World of Puppets) a pracovali v něm amatérští i profesionální divadelníci ze šesti zemí světa (z Maďarska, Francie, Jordánska, Číny, Slovenska a samozřejmě z České republiky). Workshop byl rozšířen o inspirativní představení Metamorphosis. Na festivalu proběhla i dílna Buchet a loutek, která nabídla seminaristům možnost pracovat s tvůrčími principy této české – ve světě velmi uznávané – loutkářské skupiny.

Celý projekt byl nakonec podrobně popsán a zanalyzován ve studii dramaturgyně Zuzany D. Vojtíškové, která vyšla knižně a v elektronické podobě je dostupná zde.