Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)


Základním posláním Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanským sdružením a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti.

Svoji činnost zajišťuje NIPOS prostřednictvím jednotlivých útvarů:

Útvar ARTAMA nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, spolupracuje se spolky, kulturními zařízeními a školami. Prostřednictvím členství organizace v MNO přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce v jednotlivých oborech neprofesionálního umění.

Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.  Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů.

V útvaru KAM (Útvar koncepcí a metodiky) vznikají analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury, odborná setkání a poskytuje právní poradenství v oblasti kultury. Útvar je napojen na další kulturní instituce v naší republice i v zahraničí.

Redakce Místní kultury připravuje internetový časopis, který monitoruje kulturní život v celé ČR. Zajímá se o vše, co ovlivňuje kulturní dění v místech a regionech.

http://www.nipos-mk.cz/

 

Festival Loutkářská Chrudim

Loutkářská Chrudim (LCH) je jedním z nejstarších loutkářských festivalů na světě. Stala se setkáním loutkářů, místem konfrontace různých přístupů a postupů, příležitostí ke vzdělávání loutkářů. Pravidelně jsou zvány profesionální loutkářské soubory jako součást doplňkového programu a profesionální loutkáři jako vedoucí dílen a seminářů. LCH je koncipována jako laboratoř, z níž čerpají inspiraci amatérští i profesionální tvůrci.

http://www.loutkarska-chrudim.cz