Buchty a loutky


Nezávislé alternativní loutkové divadlo hrající pro děti i dospělé. Bylo založeno v roce 1991 absolventy loutkářské katedry pražské DAMU. Od té doby má za sebou přes padesát divadelních titulů pro děti i dospělé, mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, loutkového a animovaného filmu, výtvarných akcí, i projekty propojující divadlo s hudbou (např. barokní opera Calisto s Collegiem Marianum).

Buchty a loutky svým neobvyklým způsobem práce vytvářejí unikátní divadelní poetiku. Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpracovávají s nadhledem, nezaměnitelným humorem, s osobitým důrazem na výtvarnou stránku kombinací starých hraček, rezavého železa i nejnovějších technologií, a s originální, často živě interpretovanou či vznikající hudbou.

V současné době divadlo Buchty a loutky hraje pravidelně jako stálý host ve Studiu Švandova divadla na Smíchově v Praze, kde má i své zázemí. Je však stále na cestě. Odehraje okolo 260 představení ročně nejen v Praze, ale i po celých Čechách a v zahraničí.

Mezi členy Buchet a loutek patří Marek Bečka, Vít Brukner, Zuzana Bruknerová, Radek Beran, Kateřina Schwarzová a Barbora Čechová a osvětlovač a zvukař Lukáš Valiska.
Od dob svého vzniku, kdy Buchty a loutky rozvířily vody českého loutkového divadla svými dnes již kultovními inscenacemi, jednoznačně patří k divadelní špičce nejen v Čechách, ale i za hranicemi. Důkazem je účast a ocenění na mezinárodních festivalech, např.:

EITC 2006, Mexico,

EU.TAC 2005, Japan,

CAOS Calgary, Kanada
Taipei Film Festival, Taiwan
Festival in Silkeborg, Dánsko
Keller69Theatre/Zurich, Švýcarsko
Dsungel Wien,Kunst Haus Horn Fest, Rakousko
Německo: Figurenheatrefestival, Mnichov
Hohensteiner Puppenspielfest, Hohenstein,
PUCK-Halle,
Puppentheatre festival, Magdeburg,
UNIDRAM, Postupim,
Pohádkářský kongres, Erlangen,
Societaetstheater, Drážďany
Lutke, Miniteater/Lublaň, Slovinsko
PIF/Zagreb, Chorvatsko
Sziget festival/Budapešť, Maďarsko
Bialystok, Bialsko-Biala, Polsko
Bábkarská Bystrica, Divadelná Nitra, Slovensko
Česká republika:
Divadlo evropských regionů Hradec Králové, Skupova Plzeň, Mateřinka Liberec, Přelet nad loutkářským hnízdem, Mezinárodní festival Na hranici Český Těšín … a jiné…

http://www.buchtyaloutky.cz